با توسعه pwa , بنظرم اکثر اپلیکیشن ها در حاشیه قرار می گیرند و مردم از نسخه تحت وب ش ، استفاده میکنند نه فضا میخواد، نه آپدیت و ....

استقبال جهانی از چطوری بوده؟ امیدی بهش هست؟

بنظرم هیچ چیز نباید متمرکز بشه در یک سیستم یا شخص یا شرکت
ماستودون

ماستودون را کی قراره فیلتر کنن؟؟!!
کسی میدونه؟

سلام به همه
این نوشته یک تست به زبان است . و لاغیر

Mastodon Bida.im

Un'istanza mastodon antifascista prevalentemente italofona con base a Bologna - Manifesto - Cosa non si può fare qui

An antifa mostly-italian speaking mastodon istance based in Bologna - About us - What you can't do here

Tech stuff provided by Collettivo Bida