Show newer
Druida boosted

Hauríem de recuperar la consciència d'aquells anys per culminar els avanços que s'han assolit. Era impensable llavors un parlament aprovant i llegint una declaració d'independència. Això ja s'ha fet, semblava impossible, però s'ha fet. No poden abandonar ara. No podem permetre'ns rendir-nos.

Druida boosted

Soy nuevo aquí. No entiendo nada todavía pero sí sé una cosa : me cago en Twitter

Mastodon Bida.im

Un'istanza mastodon antifascista prevalentemente italofona con base a Bologna - Manifesto - Cosa non si può fare qui

An antifa mostly-italian speaking mastodon istance based in Bologna - About us - What you can't do here

Tech stuff provided by Collettivo Bida