Follow

Texto do Valor Económico (Globo) não cita que a empresa que o presidente da Caixa Económica Federal tentou intimidar foi a Band

Sign in to participate in the conversation
Mastodon Bida.im

Un'istanza mastodon antifascista prevalentemente italofona con base a Bologna - Manifesto - Cosa non si può fare qui

An antifa mostly-italian speaking mastodon istance based in Bologna - About us - What you can't do here

Tech stuff provided by Collettivo Bida