Follow

. Há 40 anos

Jornal não mentiu em 2009, quando chamou a ditadura de "ditabranda". Mente há 40 anos sobre o caráter da , que defendeu e ajudou, como mente sobre o caráter do ilegítimo bolsonaro, que ajudou a eleger

Sign in to participate in the conversation
Mastodon Bida.im

Un'istanza mastodon antifascista prevalentemente italofona con base a Bologna - Manifesto - Cosa non si può fare qui

An antifa mostly-italian speaking mastodon istance based in Bologna - About us - What you can't do here

Tech stuff provided by Collettivo Bida