Follow

e o será o único país do mundo a abolir as transferências bancárias graças ao bandido de extrema no Banco Central, que deveria aumentar e não restringir os serviços bancários, que deveria garantir o acesso a múltiplos serviços e não conceder o que querem os : cobrar tarifas abusivas sem prestar serviço algumagenciabrasil.ebc.com.br/geral

@tuttifruttihat Perdón, ¿de qué forma dejar de ofrecer un servicio que ya se usa poco (en comparación con otras opciones) puede tener los efectos que dices?

Sign in to participate in the conversation
Mastodon Bida.im

Un'istanza mastodon antifascista prevalentemente italofona con base a Bologna - Manifesto - Cosa non si può fare qui

An antifa mostly-italian speaking mastodon istance based in Bologna - About us - What you can't do here

Tech stuff provided by Collettivo Bida